Vores billige priser

Priser erhverv:

Erhvervskunder:  Vask selv I stiller med 2 mand Pris 500,00 kr. ex moms/time
Vi hjælper I stiller med 1 mand Pris 1.000,oo kr. ex moms/time
Vi vasker Vi stiller med 2 mand Pris 1.500, kr. ex moms/time

eller efter aftale, eller tilbud


Priser foreninger: 

Foreningskunder: Vi hjælper I stiller med 1 mand

Pris iflg aftale, eller tilbud

Vi vasker

Vi stiller med 2  mand

Pris iflg aftale, eller tilbud


Priser private: 

Privatkunder:  Vi hjælper i stiller med 1 mand

Pris iflg aftale, eller tilbud

Vi vasker

Vi stiller med 2 mand

Pris iflg aftale, eller tilbud